ד"ר אסתי גלילי ויסטוב

תפקיד: מנהל יחידת פסכיאטריה של הילד
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת פסיכיאטריה של הילד