ד"ר רבקה ברוקס

ד"ר רבקה ברוקס
תפקיד: מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילדים ה"צ
מרכז רפואי: הדסה הר הצופים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת ילדים - ה"צ