ד"ר צבי בן יצחק מסלו

ד"ר צבי בן יצחק מסלו
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: אשפוז יום פנימי