ד"ר בתיה אבני

ד"ר בתיה אבני
תפקיד: מנהל יחידה רפואית אשפוז יום מח עצם
מרכז רפואי: הדסה עין כרם
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת השתלת מח עצם