פרופ' אילנה אריאל

פרופ' אילנה אריאל
תפקיד: רופא
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מכון פתולוגיה