ד"ר אהרן אלקלעי

ד"ר אהרן אלקלעי
תפקיד: מנהל יחידה רפואית טיפול נמרץ לב ה"צ
מרכז רפואי: הדסה הר הצופים
שירותי רפואה פרטית: זמין
מחלקה: מחלקת פנימית הר הצופים