פעילות המחלקה

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והסתדרות מדיצינית הדסה עוסקת בקידום בריאות ומניעת מחלות, תוך הכרה והבנה כי בריאות הפה והשיניים הינה חלק בלתי נפרד מהבריאות הכללית, וכי לגורמים התנהגותיים, תרבותיים, חברתיים וכלכליים, השפעה על בריאות וחולי.

צוות המחלקה כולל רופאי שיניים מומחים בבריאות הציבור, מתמחים בתחום, וצוות פארארפואי של שינניות וסייעות. המחלקה חרטה על דגלה שאיפה וחתירה מתמדת לחיפוש ומציאת שבילים לבריאות.

המחלקה יוזמת, מתכננת, מיישמת, מלווה ומייעצת למגוון פרויקטים המהווים תכניות חלוץ המאומצות בהמשך ע"י הממשלה או תכניות משלימות לפעילות הממשלתית, זאת בהתבסס על עקרון ההוגנות והכלליות המידתית (Proportionate Universalism), ובליווי מחקר והערכה.

הקווים המנחים אותנו ביישום החזון לו אנו מחויבים הינם:

  • קידום הבריאות הכללית וצמצום פערים בחברה.
  • מתן נקודת פתיחה טובה יותר לקבוצות מוחלשות באוכלוסייה.
  • מאמצים קהילתיים מאורגנים תוך פעילות קהילתית ממוקדת.
  • פיתוח קהילתי תוך שילוב מאמצים בקהילה ושיתופה.
  • הערכה והדגמת תוצאות בטווח זמן סביר.

למחלקה ניסיון רב בתכנון, ביצוע, והערכה של תכניות קהילתיות לקידום בריאות במגוון קהילות וקבוצות גיל באוכלוסייה (הגיל הרך, גני ילדים, בתי ספר, בני נוער, צבא, האוכלוסייה הגריאטרית, קבוצות עם צרכים מיוחדים), זאת תוך עבודה משותפת עם צוותים רב תחומיים ושיתוף פעולה עם הקהילה.

פעילויות המחלקה כוללות בין השאר:

  • "חיוכים"- תכנית קהילתית לקידום בריאות הפה והשיניים בקרב ילדים בני 3 עד 5 שנים בגני ילדים בישראל- רכישת כישורי חיים והרגלים מקדמי בריאות בגיל הרך. התכנית הוכרה כתכנית המודל להכללת גני טרום חובה במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד במדינת ישראל.
  • "חיוך לתינוק ולפעוט"- תכניות קהילתיות בקרב תינוקות, פעוטות ובני משפחתם בתחנות טיפות חלב בירושלים ובמעונות יום ברחבי ישראל. התכנית משתלבת במאמצים לקידום בריאות ורכישת הרגלים בגילאים מאוד מוקדמים תוך הכרה כי ילדים לא נולדים בגיל 3. התכניות שמות דגש רב על שיתוף וקידום מעורבות הורית.
  • "חיוך ותיק" - תכנית קהילתית בקרב האוכלוסייה הגריאטרית במרכזי יום, הכוללת התייחסות למאפיינים הבריאותיים, החברתיים, וההתנהגותיים של אוכלוסייה זו על גווניה.
  • הפלרת מי שתייה- המחלקה ערכה סקר אפידמיולוגי ארצי להערכת השפעת הפלרת מי השתייה על הבריאות בישראל ומייעצת בנושא זה לכנסת ישראל וממשלת ישראל.
  • שירותי ייעוץ- המחלקה מייעצת לרשויות מקומיות בנושאי קידום בריאות ופיתוח שירות קהילתי.