צוות המחלקה

צוות המחלקה

פרופ׳ חגי מזא״ה – מנהל המחלקה
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 050-4048487
אימייל: [email protected]

ד״ר עידו מזרחי
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 050-6171007
אימייל: [email protected]

ד״ר אריה אריש
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 050-4048828
אימייל: [email protected]

ד״ר רונית גרינבוים
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 050-4048254
אימייל: [email protected]

ד״ר מאיר פינטו
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 050-8573403
אימייל: [email protected]

ד״ר בילאל עליאן
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 050-8573380
אימייל: [email protected]

ד״ר מוחמד עדילה
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 052-6666045
אימייל: [email protected]

ד״ר אסף קידר
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 050-8946135
אימייל: [email protected]

ד״ר יעקב מלכה
טלפון משרד: 02-5844550
טלפון נייד: 055-5002674
אימייל: [email protected]

מתמחים במחלקה

  • ד״ר צליל מרדכי-חן
  • ד״ר נחום לוריא
  • ד״ר רועי דובר
  • ד״ר עמרם קופיאצקי
  • ד״ר אייל יוסטר
  • ד״ר אתא מאדן
  • ד״ר עיסא ג׳ומעא

מזכירת המחלקה:

גב׳ ריבה מזרחי
טלפון משרד: 02-5844550
אימייל: [email protected]

אחות ראשית:

גב׳ אלכס כהן
טלפון במחלקה כירורגית א׳ – 02-5844566/7
טלפון בטיפול נמרץ כירורגי – 02-5844565/9
טלפון במחלקה כירורגית ב׳ – 02-5844560/1