טיפול שיניים ע"י סטודנטים לילדי בית-ספר הדסה עין כרם