הנחיות למשפחות ומבקרים של חולים הנמצאים בבידוד מגע - רוסית

הנחיות למשפחות ומבקרים של חולים הנמצאים בבידוד מגע - רוסית

כללי התנהגות בבית למטופלים הנושאים חיידק עמיד - רוסית