הצגה קלינית - השביל הנפתל לריפוי סרטן - האגף לאונקולוגיה