הצגה קלינית - הטיפול בלוקמיה חריפה זה עניין אישי - המחלקה להמטולוגיה