הצגה קלינית - גלגוליו של תוספתן מודלק - המחלקה לכירורגיה כללית