הצגה קלינית - נפילות בבית חולים- ניתן למנוע - המחלקה לגריאטריה שיקומית