הצגה קלינית - סיגריה אלקטרונית: תרופה או רעל - ביה"ס לבריאות הציבור ורפו' קהילתית ע"ש בראון