הצגה קלינית - האגף לאונקולגיה -חובתנו למנוע סרטן ולהקטין את התמותה והתחלואה מהמחלה