הצגה קלינית - מחקר קליני במחלקה כירורגית - למי זה משנה?