הצגה קלינית - הערכת מוגבלות שכלית והתפתחותית - המחלקה לילדים הר הצופים