תכנית על בסיסית - הדרכה קלינית 2023

ההרשמה הסתיימה

מבנה הקורס - 300 שעות

  • 176 שעות עיוניות
  • 124 שעות קליניות

הקורס העיוני מתקיים בימי שני בין השעות 08:15-15:00.
במהלך ההתנסות הקלינית - יומיים בשבוע.

תנאי סף

  • שנת ניסיון בעבודה
  • חוות דעת המעסיק
  • תעודת אח/ות מוסמך/ת
  • תואר אקדמי מוכר
  • ציון 70 ומעלה במבחן הממיין*

פטור ממבחן ממיין

  • ציון 70 לפחות במבחן ממשלתי להסמכה - עד 4 שנים לרישום.
  • בוגרי השתלמות מוכרת ברקורס על-בסיסי - עד 5 שנים לרישום
  • בוגרי תואר שלישי (PhD)

 

לערכת הרשמה>> לחצו כאן

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' ליאת מזרחי במייל
[email protected]h.org.il