הצגה קלינית - פתולוגית היסטורית - חייו ומותו של גאורג פרידריך הנדל