הנהלה

הנהלת המרכז הרפואי הדסה

פרופ' זאב רוטשטיין - מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסהפרופ' זאב רוטשטיין  - מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה

פרופ' יורם וייס - מנהל בית החולים עין כרם ומנהל מערך חדרי ניתוח
פרופ' יורם וייס - מנכ"ל בית החולים עין כרם ומנהל מערך חדרי ניתוח

ד"ר תמר אלרם - מנהלת בית החולים הר הצופים
ד"ר תמר אלרם - מנהלת בית החולים הר הצופים

אורן לוי - משנה למנכ"ל
אורן לוי - משנה למנכ"ל

ברונו לביא - משנה תפעולי למנכ"ל
ברונו לביא - משנה תפעולי למנכ"ל

ד"ר ינון בודה - סגן מנהל בית החולים עין כרם
ד"ר ינון בודה - סגן מנהל בית החולים עין כרם