קבלת מידע ומסמכים מהמרכז הרפואי הדסה

על מנת לקבל העתק מסמכים רפואיים (העתק תעודת שחרור/סיכום מחלה, צילום תיק רפואי, שעת לידה וכו') יש לפנות למחלקה לרישום ומידע רפואי.

 

בהדסה עין כרם המחלקה ממוקמת בקומה 0.

ימי קבלת קהל: א', ג' ו-ד'

שעות קבלת קהל: 09:00-15:00

 

ניתן לשלוח את הבקשה, בכל ימות השבוע, גם באמצעות פקס: 02-6778704 

טלפון: 02-6777034

 

בהדסה הר הצופים המחלקה ממוקמת בקומת הכניסה.

ימי קבלת קהל: א', ג' ו-ה'

שעות קבלת קהל: 09:00-15:00 

ניתן לשלוח את הבקשה בפקס: 02-5844310

טלפון: 02-5844370

 

לכל פניה יש לצרף תעודה מזהה (או צילום התעודה) ו/או יפוי כוח חתום על ידי המטופל.

על פי הנחיות משרד הבריאות צילום המסמכים כרוך בתשלום.

הכנת המסמכים עשוייה לארוך זמן. אנא התאזרו בסבלנות.

לכל פניה יש לצרף את פרטי איש הקשר של הפונה.