EKG

בדיקה זו היא אחת הבדיקות הישנות ביותר לברר מה מצב הלב, אך היא עדיין טובה ובשימוש רב! המכשיר יודע לקרוא אותות חשמליים הנקלטים מהגוף שלנו (ידעתם שהגוף מייצר חשמל?), ולסנן מתוכם את המידע על פעילותו החשמלית של הלב. באמצעות המכשיר הרופאים יכולים להעריך הפרעות קצב וכן את גודל הלב.