Challenge

 

האתגר בהאכלה

 

על הצוות המטפל בילד לנסות לתת מענה לשאלות הבאות:

         האם יש הפרעת האכלה? אם כן, איזו?

         האם קיים שילוב בין מספר הפרעות האכלה?

         לא בכל מקרה של הפרעת האכלה יש  FTT (כשל בגדילה), ומה לגבי המקרה הזה?

         מהם המאפיינים המשפחתיים, תרבותיים, דתיים?

         אילו מצבים רפואיים יתכן וקשורים להפרעות האכלה אלו?

אוטיזם, היפוטוניה, לשון קשורה, פיגורגורמים להחמרה, לקשיים בטיפול, ולמיסוך הבעיה.

         מצבים פסיכו-סוציאליים?

 

בבדיקה שנעשתה במרכז להפרעות האכלה על 300 מטופלים

Untitled1

 

Untitled2

 Untitled3

 

מהם היעדים?

         טיפול בהפרעות האכלה גם בילדים חולים מאד

         טיפול בהורים

         העלאת המודעות בקרב המטפלים

         העלאתהמודעות בקרב המשפחות

         צוות רב תחומי