לימודי רפואה צבאית בהדסה - חזון

היעדים העיקריים של תכנית ההוראה הם:

 

  1. להקנות לסטודנט לרפואה ידע, מיומנויות, גישה קלינית וערכים שיאפשרו לו: לקבל מן החולה את המידע הקליני, לעבדו ולנתחו באופן עצמאי, לגבש גישה אבחנתית וטיפולית וליישמה בהנחיית רופא בכיר; לטפל באופן עצמאי במצבי חירום דחופים; לאבחן ולפתור מצבים רפואיים בלתי מוכרים על בסיס גישה וחשיבה מחקרית ותוך הסתייעות במאגרי מידע רפואיים; לטפל בחולה תוך ראיית טובת החולה, שיתופו בהחלטות הרפואיות ופיתוח יחסי רופא-חולה כנים, גלויים ובלתי אמצעיים - המבוססים על העיקרון כי החולה הוא אדון לגופו ותפקידו של הרופא לייעץ ולעזור לו בקבלת ההחלטות הרפואיות הנאותות; להמשיך בהתמחות בכל שטח בו יבחר. ביה"ס לרפואה יקנה כישורים אלו תוך כדי הוראה הן במסגרות האשפוז והן במסגרות הרפואה האמבולטוריות.

  2. ליצור אוירת לימוד אשר תקנה לתלמיד מוטיבציה, יכולת ללימוד עצמי ויכולת לביקורת בונה כך שיוכל להבדיל בין השערות לבין מסקנות המבוססות על נתונים.

  3. לפעול כיחידה אחת תוך כדי אינטראקציה מתמדת בין לימודי המדעים הבסיסיים והלימודים הקליניים ולהטמיע אתמטרות ביה"ס במשך כל שנות הלימודים.

  4. להכשיר צוות של רופאים בעלי ידע מעמיק ומיומנויות בשיטות ובגישות המחקר הביו-רפואי והמחקר הרפואי הקליני שישתלבו במערכת האקדמית ויהיו שותפים לקידום המחקר הרפואי בישראל.

  5. להקנות לסטודנטים בסיס רחב בנושאים הקשורים לרפואה צבאית בשגרה, בחירום ולרפואת טרור תוך הקנית ידע לזיהוי והתערבות באירועים הנובעים מנשק קונוונציונאלי ומכזה שאינו קונוונציונאלי.

  6. להגביר יכולות בתחום, המנהיגות הניהול ועבודת הצוות.

  7. לעודד גיבוש חברתי ופעילויות פנאי משותפות של תלמידי המסלול.

  8. לחזק הידע בנושאי העם היהודי, ארץ ומורשת ישראל ולהגביר ההכרות עם ירושלים בירת ישראל.

  9. לבצע ניטור שוטף של תכנית הלימודים והערכת יעילותה בהשגת יעדיה ולשתף את התלמידים בהערכת הלימודים.