פסל החיים

הפסל העצום של ז'ק ליפשיץ ששמו "פסל החיים" עץ החייםמקבל את פניהם של הבאים בשערי הדסה הר הצופים.
"עץ החיים" שמוצב כאן משנת 1978 מתאר את דברי הימים של העם היהודי,
וממזג אלמנטים מההיסטוריה עם סמלים של תקומה והתחדשות.על הפסל מוטיבים תנכיים:
מנורה, משה והלוחות, נח, יעקב והמלאך, המוות והלידה מחדש.